Nieuws

Groene Pluim voor De Woeste Wieven

De Groene Pluim is een rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor duurzaamheid, en met name biodiversiteit.De Groene Pluim is een compliment wat navolging verdient. De Groene Pluim wisselt bij voorkeur eens in de 2 maanden van plek in de gemeente Hof vanTwente.

De  WoesteWieven krijgt de groene Pluim van de familie Keuper www.keuper-pasta.com, omdat zij er  op een duurzame manier voor gezorgd hebben, dat een eeuwenoude Twentse boerenhoeve een nieuwe functie heeft gekregen, met alle mogelijke moderne recreatieve faciliteiten en met behoud van tal van karakteristieke elementen uit het verleden.  Door alle investeringen die er voor het gereedkomen van de gebouwen en buitenruimte zijn gedaan, is het voor veel mensen mogelijk geworden (opnieuw) kennis te maken met de Twentse gastvrijheid en natuur. De Woeste Wieven www.dewoestewieven.nl verwent haar gasten met zoveel mogelijk uit de streek afkomstige producten en laat op die manier ook zien duurzaamheid een warm hart toe te dragen. De Woeste Wieven geven de Groene Pluim over 2 maanden door aan een andere ondernemer in de Hof van Twente die een hart heeft voor natuur en biodiversiteit in de Hof vanTwente. De Groene Pluim is een initiatief van de groene loper Hof van Twente. Wil je meer weten over de Groene Loper Hof van Twente? Mail naar info@groeneloperhofvantwente.nl

De Groene Loper

Foto's

No items found.
No items found.